Checkout is disabled during Shabbos and Yom Tov

MBD Performs “Someday” Live @ the Waldorf Astoria in Jerusalem

Mordechai Ben David – Someday
Live at the Waldorf Astoria in Jerusalem
צולם בערב העשור לארגון ‘אורות’
סוכות תשע”ו – וולדורף אסטוריה ירושלים
ניצוח וניהול מוזיקאלי: יואלי דיקמן
הפקה: פליישמן & פלס