Naftali Kempeh - Zman Elul

Sale price $19.99 USD
6 reviews

Hard Copy
Sampler
:
:
1 - Sharei Shomayim (06:07)
:
:
2 - B’Rosh Hashanah (03:45)
:
:
3 - Chamol (05:25)
:
:
4 - V'haviosim (02:54)
:
:
5 - Emet (05:04)
:
:
6 - Veyesoyu (04:22)
:
:
7 - L'maancha (04:52)
:
:
8 - V'chol Maminim (03:14)
:
:
9 - Ya'aleh (04:34)
:
:
10 - V'Havienu (05:31)
:
:
11 - Ochila (05:47)
:
:
12 - Elul medley (03:39)
:
:
Physical CD +