Akiva - Lehachzik Chazak (Single)

Sale priceFree
4 reviews

Lehachzik Chazak
Click to see song lyrics

ועכשיו כשהכל
בורח בין האצבעות

ועכשיו כשכל חלום
שבא הוא בלהות

אני יודע זה מאבק

להיות או לא
להיות

 

ועכשיו כשבחוף
שלי יש דגל שחור

סערה כזו של רגש
לא רואה כבר אור

גם אם הכל סביב
עוד מפורק

בפנים יודע שזה
יעבור

 

להחזיק חזק

עד שיעבור הזעם

עד שיחזור הטעם

לא להתייאש
מהנפילה

קם ומתחיל מהתחלה

להחזיק חזק

עד שיקרע הים

אני לא מוותר
הפעם

כי מה שהיה היה
הייקר להתחיל מהתחלה

 

 

 

אני מאמין בסוף
החושך הזה יהפוך לאור

סירה קטנה במים
סוערים תמצא לה חוף

עוצם עיניים
ומחזיק חזק

עד שיחלוף

‏כי אני יודע בכל זאת אתה איתי

אנ׳לא לבד כאן לא
לבד כאן

 

להחזיק חזק

עד שיעבור הזעם

עד שיחזור הטעם

לא להתייאש
מהנפילה

קם ומתחיל מהתחלה

להחזיק חזק

עד שיקרע הים

אני לא מוותר
הפעם

כי מה שהיה היה
העיקר להתחיל מהתחלה

 

‏כי אני יודע בלילות הכי קרים אנ׳לא לבד כאן

וגם אם מסביבי
גלים עוד נשברים אני נשאר כאן אני נשאר כאן

 

"מה שהיה היה
העיקר להתחיל מהתחלה"

Lehachzik Chazak
:
:
Download Single Track