Simcha Leiner Live In Odessa (Audio)

Sale price $16.00


Digital Album
1 - Overture (4:18)
:
:
2 - V'al Hakol (4:11)
:
:
3 - Keracheim (5:35)
:
:
4 - Shebechol (4:01)
:
:
5 - Mimkomcha (6:01)
:
:
6 - Melech Shoichein Ad (5:19)
:
:
7 - Mi Mi (3:53)
:
:
8 - Yodati (6:45)
:
:
9 - Kanfei Nesharim (4:56)
:
:
10 - William Tell Overture (3:29)
:
:
11 - Kol Berama (4:08)
:
:
12 - Naaseh V'nishma (3:50)
:
:
13 - Pishchi Li (6:03)
:
:
14 - V'Ata Marom (6:38)
:
:
Download Entire Album