All Star - Heimishe Shabbos Nigunim

Sale price$0.00 USD


Title: 1 - Shabbos (3:50)
1 - Shabbos (3:50)
:
:
2 - Kel Adon (6:45)
:
:
3 - Lecha Dodi (4:18)
:
:
4 - Medley 1 (6:48)
:
:
5 - Shalom Aleichem (6:27)
:
:
6 - Zichru (6:16)
:
:
7 - Baruch Kel Elyon - Jj Fried (7:09)
:
:
8 - Medley 2 (7:20)
:
:
9 - Higole Na (6:16)
:
:
Media: Play Single Track