Various - Metzad Hazemer Hachassidi

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Shiru Lahashem (3:21)
:
:
2 - Ayelet Hashachar (4:07)
:
:
3 - Oseh Shalom (4:34)
:
:
4 - Vizamrun Lecha (5:39)
:
:
5 - Tikar Shirat (5:08)
:
:
6 - Bouh (3:56)
:
:
7 - Piah Pascah (4:33)
:
:
8 - Hiskabtzu Malachim (6:55)
:
:
9 - Shuva (4:14)
:
:
10 - Vihi Hachodesh (5:35)
:
:
11 - Haben Yakir Li (5:14)
:
:
12 - Machrozet (6:07)
:
:
Physical CD