Shalsheles Junior - Vol 4

Sale price $19.99 USD
2 reviews

Hard Copy
Sampler
:
:
1 - Hodu (03:13)
:
:
2 - Adir Bamarom (04:29)
:
:
3 - New Day (03:29)
:
:
4 - Chupa Song (04:17)
:
:
5 - Kavei (02:53)
:
:
6 - Warrior (03:38)
:
:
7 - Bracha (03:23)
:
:
8 - Shomer Yisroel (04:49)
:
:
9 - Yehi Chevod (03:34)
:
:
10 - Shiru L'Hashem (03:55)
:
:
11 - Yodu - Vhaya (04:32)
:
:
12 - Zeh Hayom (03:54)
:
:
Physical CD +