Lchaim - She'hashalom Sheloi

Sale price$0.00 USD


Title: 1 - Shevach (4:43)
1 - Shevach (4:43)
:
:
2 - Veliyerushalayim (5:25)
:
:
3 - Dzikov Waltz (5:57)
:
:
4 - Avorcho (4:26)
:
:
5 - Shehasholom Sheloi (3:46)
:
:
6 - Teshuva In Miron (16:29)
:
:
7 - Amar Rabi Akiva (2:35)
:
:
8 - Hamavdil (5:22)
:
:
9 - A Gite Voch (2:47)
:
:
Media: Play Single Track